Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pinzellada històrica

Sortosament, tenim molt ben documentats els inicis de l’enclavament que posteriorment acaba sent el Mas de Barberans, gràcies a l’article del professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Antoni Virgili: De Favara al Vilar de Santa Maria i Carrascal (Mas de Barberans, Montsià), segles XII-XIII. L’article el podeu llegir aquí.

Segons Virgili, l’antic assentament que porta per nom Favarium era andalusí.
L’any 1154, Favarium forma part dels territoris que passen a pertànyer a la Seu de Santa Maria de Tortosa, donació feta per Berenguer IV i ratificada el març del 1156 per part del bisbe Adrià IV.
Favarium, adoptarà el nom del Vilar de Santa Maria en honor a la patrona del titular que en detentava la senyoria.
Ponç de Torrella, bisbe de Tortosa va atorgar cartes de poblament als llocs del Vilar de Santa Maria i el Carrascal els anys 1235 i 1252.

Sempre seguint l’article abans esmentat, sembla clara la relació del topònim actual Mas de Barberans amb un dels concessionaris de la carta de 1235, Barberà de Torre (Barberano de Turre), que va rebre el districte juntament amb Pere de Falset (Petrus de Falceto), a raó de dos terços i un terç, respectivament.

Tot seguit, tenim un buit historiogràfic important i des de l’ajuntament s’anima a fer recerca sobre la història masovera. S’agraeix  a Juan José Adell que al seu llibre Una mica de tot fa un recull valuós de documents.

D’altra banda, sí que s’ha treballat la història oral, bàsicament des de: el Centre d’Estudis lo LLiscó, l’Associació de Dones Masoveres, l’Associació de Jubilats i la Comunitat d’Usuaris d’Aigües. Diferents treballs de recerca de segon de Batxillerat s’han centrat sobre el patrimoni cultural i natural de Mas de Barberans des de diferents àmbits. No cal ni dir que animem a continuar a investigar sobre el nostre passat.

Una altra font important d’informació del passat més recent el constitueix la revista Favarium. A la publicació entre altres articles de gran interès trobem els escrits de Carme Tal, aquests ens documenten d’aspectes quotidians d’una societat masovera encara present en la memòria dels més grans. Tots els números de la revista són consultables a la Biblioteca Municipal, així com d’altres publicacions dins de la secció d’història local.

Llibre d’Establiments. 1680.

Informem que l’arxiu històric municipal es troba en dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Montsià, prèviament l’any 2012 Manolo Querol va fer un inventari de l’arxiu. És destacable el fet que l’arxiu no es va cremar a la Guerra Civil i que existeix una sèrie important de llibres d’actes que comprèn un període important. Un llibre remarcable és el Llibre d’Establiments: Establiments del lloch dels masos dels barberans que ans s’apellaba Villa de Santa Maria. 23 maig 1680. Juan José Adell en va fer una transcripció al llibre Una mica de tot. És important per la seva antiguitat i també ho és perquè en tractar-se d’ordenances municipals dona pistes dels problemes rellevants de la societat masovera de finals del 1680. Aquest llibre va ser restaurat per l’Escola d’Art i Disseny de Tortosa i es troba també a l’Arxiu Comarcal del Montsià.

L’arxiu serà pròximament consultable en línia.