La Diputació de Tarragona ha finançat, durant l’any 2020, les següents actuacions de l’Ajuntament de Mas de Barberans: 

 .-  Cultura, activitats culturals, esportives i educatives, per l’impacte i les despeses ja realitzades, derivades de la COVID 19, any 2020:

  • Activitats Culturals: 5.348,00 €.
  • Activitats educatives: 4.652,00 €.

.- Cultura, projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular 2020:

  • Exposició temporal Look Out cistelleria Europea: 5.080,00 €

.- Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de protecció de la salut pública, amb motiu de la COVID 19: 11.093,78 €

.- Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de protecció de la salut pública: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà (manteniment): 2.791,49 €

.- Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de protecció de la salut pública: Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues: 621,58 €

.- Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. Interessos préstec: Pendent de resoldre

.- PAM, manteniments 2020:  53.352,71 €

.- PAM, Inversió 

                Instal.lació bassa de suport aigua potable: 12.664,86 €

                Reforç de la senyalètica al terme municipal de Mas de Barberans: 10.720,03 €

.- Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020:  Reconstrucció mur Av. Celma 19.544,21 €

.- Subvencions concesió directa AITC, Hort Sonor: 7.500,00 €