.- Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020:  Reconstrucció mur Av. Celma 19.544,21 €