- Cultura. Inversions equipaments municipals – Millores indret pintures rupestres: 5.000 € .

- Cultura. Programes i activitats culturals municipis fins a 5.000 hab: 4.962,98 euros €

- Cultura. Activitats Extraordinàries, Racó dels Artesans,Fira Fibres Vegetals: 12.000,00 €.

- Cultura. Activitats Esportives, Cursa de l’Airosa: 2.128,54

- Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de protecció de la salut pública: Seguretat a les zones de bany (piscina municipal): 4.754,27 €

- Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de protecció de la salut pública: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà (manteniment) : 2.755,01€

- Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de protecció de la salut pública: Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues: 1.420,33 €

- Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. Interessos préstec: 1.226,76 €

- PAM, manteniments 2019: 30.786,75€

- PAM, Inversió

   – Adquisició ordinador per la biblioteca municipal: 562,25€

   - Adquisició mobiliari urbà: 1.900 €

   - Adquisició escombradora per acoplar al tractor: 7.800,00 €

- Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals: 50.000 €

- Subvenció 1r. cicle educació infantil en les Escoles rurals, escola Teresa Subirats Mestre,  curs 2018-2019: 2.887,50 €