El Butlletí Oficial de la Província és un instrument d'informació pública per tal de fer transparent la gestió de les diferents administracions als ciutadans i permetre la seva participació. El BOP es publica diàriament excepte els diumenges i els festius.

Podeu consultar les publicacions al BOP de l'ajuntament de Mas de Barberans.