INFORME DE L’ENQUESTA CIUTADANA 2008/2009

A finals del 2008 es va repartir per totes les cases de Mas de Barberans una enquesta ciutadana per tal de donar l’oportunitat als veïns i veïnes de Mas de Barberans de donar la seua opinió a diferents aspectes vinculats amb al poble. Es van repartir 250 enquestes, i les enquestes contestades han estat 25 és a dir un 10% de les repartides., tot i que la participació ha estat minsa es vol agrair les persones que han fet l’esforç de contestar ja que permet establir un diàleg entre el govern muncipal i la població.

Els resultats han estat els següents:
Quant als aspectes socials i econòmics tenim com a aspecte pitjor valorat l’oferta laboral al municipi, seguida de l’oferta d’habitatges, activitats i equipaments esportius, seguretat ciutadana , oportunitats de participar en la presa de decisions municipals, preus dels habitatges i formació. Aquestes són els 7 aspectes que no aconsegueixen l’aprovat, és a dir que la valoració malament i  molt malament sumen més que l’opció bé i molt bé.

En aquest apartat els aspectes que assoleixen una major puntuació són de més puntuació a menys: l’acceptació dels immigrants per part dels masovers i masoveres, la integració dels immigrants al municipi, les activitats i serveis culturals, la identificació de la gent amb el municipi, la participació de la gent en activitats lúdiques, culturals i socials que es fan al poble, els serveis d’assistència social, les escoles i els centres educatius, l’oferta de comerços i els serveis sanitaris.

Respecte als aspectes relacionats amb el Medi Ambient i el Territori els pitjors valorats són els aparcaments seguit del transport públic tant un com l’altre ni de lluny aconsegueixen l’aprovat amb uns valors del 80% i del 72% sumant les opcions malament i molt malament.

Aconsegueixen l’aprovat de més puntuació a menys: el soroll, la gestió dels residus, l’estat dels camins del terme municipal, l’estat de les carreteres d’accés al municipi, la qualitat de l’espai urbà, la senyalització dels carrers, l’entorn natural del municipi, el trànsit dels vehicles dins del municipi i les zones de vianants.

S’han desenvolupat diferents sessions de trebal entre la tècnica de participació i l‘equip de govern i s’ha elaborat un document on l’equip de govern fa saber les actuacions que s’han portat a terme o que es pensen portar a terme  per donar solució a  aquelles mancances que han evidenciat les persones que han respot l’enquesta.

S’han agrupat les accions urgents que es creu que s’han de portar a terme i els problemes en gran blocs.

Condicions d’accés a la vivenda i pla urbanísitc: -El Pla d’Urbanisme està al Departament d’Urbanisme, quan l’aprovin el retornaran a l’ajuntament perquè sigui aprovat..-S’estudia la possibilitat d’oferir bonificacions de l’Impost Municipal de Construccions per a tots aquells/es joves que vulguin construir-se la primera vivenda. Informació: Punt d’Informació Juvenil.

Control dels animals que van solts pel poble: -S’ha avisat diferents vegades a una protectora d’animals per tal que vinguin a emportar-se els animals abandonats, aquest servei té un cost que assumeix l’ajuntament,- La majoria d’ animals que van pel poble són d’alguna persona, és aquesta la responsable.

Necessitat d’aparcaments i guals: -L’orografia del terreny fa difícil habilitar nous espais. Com a espais senyalitzats hi ha el de la zona de la cooperativa, el de davant de l’ajuntament i es pintarà el del final del carrer Montsià. –Respecte als guals s’està estudiant la possibilitat d’elaborar una ordenança municipal per crear guals, és imprescindible poder ser coercitiu en cas que no es compleixi la prohibició d’aparcar.

Accessos a la població i retolació d’acés: Les carreteres són competència de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona també la retolació. L’Ajuntament insisteix en informar del mal estat d’alguna de les carreteres però qui acaba aprovant les actuacions són d’altres administracions.-Quant a la retolació s’ha millorat l’accés  des de Santa Bàrbara i es demanarà la retolació en un punt que es creu necessària que és a la rotonda del Pont Nou en direcció a la Raval de Crist. En aquest punt ja s’ha demanat diferents vegades i la dificultat és que és una via principal i tot el que no siguin pobles final de trajecte no es deixen retolar. Si alguna persona creu que a alguna cruïlla falta informació que ho faci saber a l’ajuntament.

Necessitat d’instal.lacions esportives i per a joves: Amb la construcció de les noves escoles hi haurà un poliesportiu nou. -Amb l’obra d’ampliació de l’edifici de l’ajuntament es podrà comptar amb una sala d’entitats equipada, aquesta sala la podran utilitzar l’Associació de Joves així com d’altres associacions.

Manteniment del mobiliari urbà: -Al 2010 hi ha previst la rehabilitació de pedrissos i escales que no estan rehabilitades.

Manca d’oportunitats de treballar al municipi: -És un problema generalitzat a tots els pobles menuts, des de l’ajuntament es vol ajudar i impulsar totes les iniciatives privades que vulguin desenvolupar qualsevol tipus d’activitat. -L’ajuntament recorda que alguns llocs de treball que els veïns i veïnes del Mas de Barberans tenien possiblitat d’ocupar han deixat d’interessar, com p.exemple: l’abocador comarcal

Necessitat d’incentivar l’economia municipal: -Amb el Centre de Desenvolupament Rural es pretén donar un impuls a l’economia municipial. -L‘Ajuntament pot assessorar i de fet ho està fent amb el servei d’AODL però la iniciativa sempre ha de ser privada.

Manca de neteja del poble en general: -L’agranadora que s’utilitzava els darrers anys tenia dos inconvenients importants: era massa gran i no passava per alguns carrers i a més el servei tenia un preu elevat. -Enguany s’està fent amb personal de l’ajuntament.

Conservació del patrimoni urbanísitc tradicional: -De vegades no s’ha pogut conservar el patrimoni per un tema de legalitat, p.exemple les escales han de complir unes norms d’alçada que no complien la majoria d’escales que es van remodelar.¬L’Ajuntament segueix una línia en les seues construccions agradarà o no agradarà però segueix una manera de fer que fa de vegades possible conservar i d’altres no.

Males olors de les granges: -Seguint la normativa actual es van treure del nucli urbà les granges que hi havia. -Fora del nucli urbà és competència del Departament de Medi Ambient i tothom en aquests moments està complint la normativa. -Quant als abocaments de purins també tohom actua dins de la legalitat. -L’únic que pot fer l’ajuntament és suggerir no abocar purins en determinades dates com pot ser quan s’apropen festes, la fira o activitats en què es preveu l’assistència de turisme.

Facilitar l’accés a les noves tecnologies: -L’ajuntament no pot prestar un servei que és de l’àmbit privat, és una qüestió de legalitat.-S’intentarà fer cursos però de vegades s’intenta fer formació i no s’apunten prou persones. Exemple: el Punt d’Informació Juvenil va organitzar una sessió per aprendre a fer un blog i hi van participar quatre persones.-S’estudiarà la possibilitat de creació d’un telecentre tot i que a la biblioteca l’accés a Internet és gratuït per a totes aquelles persones que sigun sòcies, i ser soci/a és gratuït.-Cal recordar que si bé el servei d’Iberbanda no és barat per a l’usuari està parcialment subvencionat per la Generalitat. Millorar la seguretat: -L’Ajuntament no té competències, es té un contacte molt directe amb els cossos de seguretat per fer arribar totes les queixes i suggeriments en aquest tema. -S’estudia la possiblitat de la creació d’un servei de seguretat mancomunat que pugui donar servei a diferents municipis, la creació d’aquest servei té problemes legals. Activitats lúdiques gratuïtes: L’ajuntament fa diferents activitat lúdiques gratuïtes al llarg de l’any. De vegades les activitats que no es fan pagar es pensa que no tenen un cost. Els preus que es fan pagar són simbòlics i s’ha fet així perquè alguna vegada la gent s’apuntava i després no acudia a l’activitat, de manera que no hi havia manera de saber amb exactitud la quantitat de gent que assistiria. Amb el pagament simbòlic aquesta situació s’ha solucionat.-Quant a les activitats organitzades per la Comissió de Festes tothom sap que aquesta és una entitat totalment independent de l’ajuntament. El tracte del metge: -És un tema particular i privat entre els usuaris i la titular del servei mèdic. L’Ajuntament pot recollir suggeriments dels usuaris i comunicar-los al titular però el seu servei no pot anar més enllà de la mediació. Poques activitats d’oci: Actualment hi ha les festes majors amb una durada d’una setmana, el Racó dels Artesans i la Setmana Cultural i des del 2009 s’ha recuperat la Festa de Sant Antoni. Els mesos d’estiu està la piscina municipal que és gratuïta tot i els costos de manteniment que suposa. Transport públic: és un servei que fa una empresa privada i que possibilita arribar a Tortosa i a Amposta al matí i tornar al Mas de Barberans a la tarda des de Tortosa. A més hi ha un servei de taxi. Ampliació de l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament: -A més de l’atenció al públic es genera molt de treball intern que necessita unes hores per poder-se realitzar. En casos puntuals i justificats també s’atén a les persones que ho sol.liciten fora de l’horari d’atenció al public. - Tothom sap que la porta sempre està oberta i que mai es nega l’entrada a ningú. Suprimir els Imposts de la brossa a les cases i patis deshabitats:-Hi ha un import diferent per a les cases que és de 35 euros anuals i per als locals que és de 10 euros anuals estiguin o no estiguin habitats, alguns pobles de la comarca amb carácterísitiques similars estan pagant el doble pel servei. -La recollida de brossa és un servei totalment deficitari per a l’ajuntament. Al poble només es cobra el servei de recollida i no el tractament hi ha moltes poblacions que es cobren les dues coses. L’ajuntament no té previst suprimir aquest impost perquè no pot fiscalitzar si a una casa o a un local no s’hi viu però genera igualment brossa. Manteniment pàgina web: -A més de la pàgina web municipal, s’ha signat recentment un conveni amb el portal “Viu l’Ebre” perquè es pugui tenir la informació municipal en un temps més real a la xarxa.. –S’intentarà l’acutalització de la pàgina web municipal més sovint. -Tenim entrada pròpia a la web de: la Taula del Sénia i Parc Natural dels Ports. Construcció de la depuradora d’aigües: No depèn de l’ajuntament la seva construcció, es demana constantment la seva construcció al Departament de Medi Ambient que és el responsable. Els problemes amb la llum: Aprofitant el Fons Estatal d’Inversió Local s’ha sol.licitat una subvenció del 100% per canviar l’enllumenat públic. Es preveu que a més d’un considerable estalvi energètic es solucionin els problemes de subministrament elèctric.No es pot fer res quan els talls de llum es produeixen per sucessos aliens a l’ajuntament com va ser el cas d’un camió de la brossa que es va emportar un cable. Poc accés a formació diversa: De vegades és paradoxal la demanda de formació amb la poca resposta que es produeix quan s’oferten cursos. El darrer cas més evident va ser un curs de català totalment gratuït que es va haver de suspendre per manca de persones interessades. La gent jove marxa: S’està treballant perquè els avantatges de viure en un poble petit siguin més que els inconvenients, exemples: preu de la guardería, preu de les activitats extraescolars, piscina gratuïta a l’estiu,...

Utilització de la seu de la Societat de Caçadors com a escorxador il.legal. Possibilitat d’utlitzar l’escorxador municipal: -L’escorxador municipal es va clausurar perquè les normes de Salut Pública feien que un poble com el Mas de Barberans no les pogués complir, a més es van pagar diferents multes. -Quant a la utilització per part de la Societat de Caçadors del seu local és una qüestió privada, és una societat totalment desvinculada de l’ajuntament.

Manca de clavegueram a tot el poble: Els veïns i veïnes afectats i sempre que es posin d’acord, ja que els costos els han de pagar ells, poden demanar a l’ajuntament la instal.lació del calvegueram a la zona que creguin convenient. L’excés de velocitat de circulació pels carrers: -S’està estudiant posar alguna mena de reductors de velocitat sobretot a la zona del parc infantil.-Hi ha signat un conveni amb el Servei Català de Trànsit per tal que els mossos d’esquadra puguin regular el trànsit dins del municipi.

La necessitat de millores per als pagesos i ramaders: -L’accés a les finques s’intenta millorar i una mostra és la inversió finançada conjuntament amb la Taula del Sénia del camí del Ligallo Major. Per al 2010 està aprovat arreglar el camí de Cantallops.-Qualsevol iniciativa privada es pot exposar a l’ajuntament per tal d’esbrinar si es pot acollir a alguna línia de subvenció.

Incapacitat per vendre imatge: -Les campanyes de promoció del poble que s’han vingut fent els darrers anys són constants. No s’ha perdut mai l’oportunitat de donar-nos a conèixer. S’ha treballat per trobar un tret que ens caracteritzés que és el treball de la pauma, hem anat per davant d’altres poblacions que també tenen el treball de la pauma com actiu patrimonial. S’han fet exposicions i xerrades del Mas de Barberans a: Mallorca, Barcelona, Tortosa, Tarragona, Tenerife, Madrid, Amposta, Tunícia,...S’han aprofitat aquestes activitats per promocionar el poble com actiu turístic . -El Racó dels Artesans és una de les 21 fires monogràfiques que hi ha a Catalunya ,per ser monográfica part de la difusió va a càrrec de la Generalitat.

Més transparència per part de l’ajuntament, p. exemple en l’oferta d’ocupació pública: -L’equip de govern es compromet a fer bans i inserir al full municipal les ofertes d’ocupació que surtin. –S’ha sol.licitat una subvenció de Participació Ciutadana per crear un Reglament de Participació Ciutada i establir algun mecanisme de poder accedir telemàticament a comunicar-se amb l’alcalde a més dela creació del Pla Director de Participació Ciutadana.

Potenciar el fet de pertànyer al Parc Natural dels Ports: -S’ha aconseguit una inversió anual al Mas de Barberans per part del Parc Natural, exemple 2008: ajardinament zona de la Bassa. - Es vol aconseguir a mig termini una inversió important en infraestructures. -Es disposa a l’ajuntament d’informació de la Guia d’activitas gratuïtes que semestralment edita el Parc Natural dels Ports.,- A la programació de la Setmana Cultural d’enguany es realitzarà una excursió finaçada pel Parc Natural dels Ports.-S’han realitzat accions per part de la brigada del Parc Natural com per exemple: recuperacio d’un antic sender que va del Mirador dels Tossals al Viver, itinerari de la Cova d’en Marc i el Racó dels Capellans, les basses del Viver i la tanca.

S'adjunta l’estudi complet.

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.