Aquesta àrea:

  • S'encarrega del manteniment i actualització de la pàgina web de l'ajuntament i la dels altres serveis que hi formen part.
  • És la portaveu del consistori en temes relatius a la recepció de la TDT, de telefonia fixa i mòbil i implantació d'internet.
  • Organitza els cursos d'alfabetització digital destinats a la població.
  • Elabora el full informatiu bimensual.
Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.