Des de l'Àrea d'Ensenyament treballem per donar un impuls educatiu al poble. Aquesta àrea:

  • Té la responsabilitat de la llar d'infants.
  • Representa a l'ajuntament al consell escolar de l'escola i de la ZER.
  • Té cura del manteniment de l'edifici escolar i regula la seva utilització fora de l'horari de classes.
  • És la representació institucional del poble a l'Institut Les Planes.

Les seves competències són:

  • llar d’infants
  • escola Teresa Subirats
  • institut Les Planes
  • cursos

L’Aula de música dóna classes de solfeig i instrument a una colla de xiquets i xiquetes d’edats compreses entre 4 i 13 anys.

Consta de dos professors: Javier Homedes (director de la banda) i Mireia Homedes.

Els horaris de les classes són el dimarts i divendres a la sala de la banda ubicada a l’edifici de l’ajuntament.

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.